Työnohjaus

Aloittaessasi tai aloittaessanne työnohjauksen, käynnistyy siitä prosessi, joka tukee yhdessä sovittuja tavoitteita eli mitä työnohjauksella tavoitellaan. Työnohjauksessa saat yksin tai yhdessä työyhteisösi kanssa eväitä ammatilliseen kasvuun ja työyhteisönne kehittämiseen. Työnohjaus mahdollistaa työn tutkimisen, uudet näkökulmat ja oivallukset niin että myös työhyvinvointi ja -kykyisyys vahvistuu. Parhaimmillaan työnohjaus lisää työn laatua, tuottavuutta ja tuloksellisuutta.

Työnohjausmuotojani ovat yksilö-, työpari-, tiimi-, työyhteisö-, moniammatillinen ja esimiestyön sekä työnohjauksen työnohjaus (TOTO).

Hinnat: Hintaan vaikuttaa onko kyseessä yksilö-, ryhmä-, yhteisö- vai esimiestyönohjaus sekä ryhmän koko. Pyydä tarjous!

 

” Opimme vuorovaikutustaitoja ja työilmapiiri parani. Aloimme kiinnittää huomiota myönteisen palautteen antamiseen toisillemme, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja samalla työn tulokset paranivat.”
Julkisten palveluiden organisaatio

 ” Sain tarvitsemiani välineitä työni selkiinnyttämiseksi. Suurin oivallus liittyi itseeni ja nyt pystynkin paremmin keskittymään oleelliseen.” Yritysmaailman edustaja

 ”Työnohjaajan avulla löysin sen oleellisimman, mikä työssäni kiristää hermoja ja se ei ollutkaan kiire tai suuri työmäärä, vaan suunnittelemattomuus. Nyt minulla on keinoja ja välineitä tehdä työtäni rauhallisemmin ja selkeämmin.” järjestöpuolen edustaja