Työnohjaus

Työnohjaus on työhyvinvointia ja -kykyisyyttä lisäävää toimintaa, joka parhaimmillaan lisää tuottavuutta ja tuloksellisuutta. Se on työntekijän ammatillisen kasvun ja
työyhteisön kehittämisen ja työn tutkimisen väline.

Työnohjausmuotojani ovat yksilö-, työpari-, tiimi-, työyhteisö-, moniammatillinen ja esimiestyön sekä työnohjauksen työnohjaus (TOTO).

Hinnat: Hintaan vaikuttaa onko kyseessä yksilö-, ryhmä-, yhteisö- vai esimiestyönohjaus sekä ryhmän koko. Pyydä tarjous!

 

” Opimme vuorovaikutustaitoja ja työilmapiiri parani. Aloimme kiinnittää huomiota myönteisen palautteen antamiseen toisillemme, asiakkaille, yhteistyökumppaneille ja samalla työn tulokset paranivat.”
Julkisten palveluiden organisaatio

 ” Olen huomannut, että yksilötyönohjauksellani ja käymilläni joogatunneilla on ollut myönteinen vaikutus omaan jaksamiseeni, selkiintyneisiin ajatuksiin, työn tekemisen rauhaan.”
Kolmannen sektorin edustaja

 ”Saimme pohtia rauhassa haasteellista työtämme ja kykenimme irrottautumaan sen imusta, joka aiemmin seurasi mukana omaan vapaa-aikaan.”
julkisorganisaation tiimi