Lyhytterapia on 1-20 kerran tavoitteellinen prosessi, jossa työskentelyn keskiössä on asiakkaan esiin nostama teema tai rajattu ongelma-alue.

Lyhytterapian tavoitteena on

  •  lisätä asiakkaan itseymmärrystä
  • auttaa tunteiden säätelyssä
  • kehittää ongelmanratkaisutaitoja
  • auttaa kriisivaiheiden yli ja
  • tuottaa käyttäytymismuutoksia asiakkaan arkeen

Lyhytterapiaan ei voi saada kelan tukea eikä se siten ole sairaudenhoitoa. Työterveyslääkäri voi kirjoittaa lähetteen lyhytterapiaan, mikäli se kuuluu työterveyssopimukseen.

Lyhytterapialla voidaan auttaa lievissä vaikeuksissa, itsetuntemuksen kasvattamisessa ja akuuteissa elämänkriiseissä. Vaikeissa psykiatrisissa ongelmissa, suositellaan hakeutumista psykoterapiaan, kuntoutukseen tai psykiatriseen hoitoon.